ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος συχνά χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το βάρος υγειών ενηλίκων.

Προσδιορίζεται με τον τύπο ΔΜΣ = Βάρος / Ύψος² και καθιστά δυνατή την κατάταξη των ατόμων σε ελλιποβαρή, κανονικού βάρους, υπέρβαρα και αυστηρώς υπέρβαρα.kg

cm
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΜΣ
Παρακαλώ εισάγετε το βάρος σας (ελάχιστο 40 kg – μέγιστο 120 kg) Παρακαλώ εισάγετε το ύψος σας (ελάχιστο 155 cm – μέγιστο 200 cm)